Kameň JADE

jadeit

JADEIT – (nefrit) – polodrahokam

Farba: zelený, oranžový, hnedý, modrý, modrozelený, krémový, levanduľový, červený, biely
Vzhľad: priesvitný (nefrit) alebo krémový (jadeit), niekedy na dotyk mydlovitý
Výskyt: dostupný vo väčšine farieb, v niektorých však vzácne
Náleziská: USA, Čína, Taliansko, Barma, Rusko, Stredný východ

Vlastnosti
Jadeit je symbolom čistoty a vyrovnanosti. V orientálnych zemiach je vnímaný ako zosobnenie múdrosti získané počas rozjímania. Jadeit je spojený so srdečnou čakrou a zvyšuje lásku i kvalitu starostlivosti o rodinu. Jedná sa o ochranný kameň, ktorý udržuje svojho nositeľa mimo nebezpečenstva a vnáša do jeho života harmóniu. Jadeit priťahuje šťastie a priateľstvo.
V duševnom živote stabilizuje osobnosť a uvádza dušu do súladu s telom. Prináša sebestačnosť. Dokáže odhaliť negatívne myšlienky skryté v hĺbke duše a upokojuje myseľ. Podnecuje zrod nových myšlienok a dokáže predostierať jednotlivé úlohy ako jednoduchšie.
Do duševného života vstupuje jadeit tiež ako kameň snov. Keď ho položíte na čelo, prináša sny ponúkajúce dôkladný pohľad do vnútra vecí. Napomáha uvoľneniu emócií, zvlášť podráždenia.
Duchovne dodáva jadeit odvahu prejaviť, kým v skutočnosti sme. Pomáha pri poznávaní seba samého ako duchovnej bytosti napĺňajúci ľudský údel a súčasne prebúdza dosiaľ skryté poznanie.
Na najnižšej telesnej úrovni účinkuje ako čistiaci kameň napomáhajúci činnosti orgánov, ktoré majú na starosti filtráciu a vylučovanie. Jadeit a nefrit majú totožné liečebné účinky. Špecifické vlastnosti im dáva rôzne zafarbenie.

Liečebné využitie
Jadeit pôsobí liečivo na obličky a nadobličky. Odstraňuje z tela jedovaté látky, uzdravuje bunkový a kostrový systém a pomáha hojiť stehy. Zvyšuje plodnosť, priaznivo pôsobí pri pôrode, vplyv má na bedrá a slezinu, udržiava rovnováhu tekutín a pomer kyslého a zásaditého prostredia. Dá sa umiestniť alebo nosiť podľa potreby.

Sfarenie
Jedeit sa v prírode vyskytuje v rôznych farbách a odtieňoch. V masážnych posteliach Wellhill sa nachádza zelený jadeit rôznych odtieňov.

Zelený jadeit je najbežnejšie sa vyskytujúcim jadeitom. Upokojuje nervový systém a prevádza túžby a vášne do konštruktívnych podôb. Zelený jadeit sa dá používať na harmonizáciu nefungujúcich vzťahov.

Modrý (alebo modrozelený) jadeit symbolizuje kľud a premýšľanie. Prináša vnútornú vyrovnanosť a trpezlivosť. Jedná sa o kameň zaisťujúci síce pomalý, ale zato trvalý pokrok. Pomáha ľuďom, ktorí sa cítia zdolaní situáciou, ktorá sa im vymkla z rúk.

Hnedý jadeit má silnú uzemňovaciu schopnosť. Spája svojho nositeľa so zemou a vnáša do jeho života pocit pohodlia a stability. Pomáha pri privykaní si na nové prostredie.

Levanduľový jadeit ponúka úľavu od citovej bolesti či tráum a súčasne zvyšuje vnútorný kľud. Učí bystrým reakciám, zdržanlivosti v citových záležitostiach a súčasne i schopnosti stanoviť si v nich jasné hranice.

Oranžový jadeit dodáva energiu a dokáže jemne podnecovať k ďalšej činnosti. Prináša radosť a učí nás vnímať vzájomne prepojenie všetkých bytostí.

Červený jadeit prináša najväčšiu dávku vášní a povzbudenia. Je spojený s láskou a „vypúšťaním pary“. Dokáže pocity zlosti a napätia presmerovať tak, aby sa ich dalo konštruktívne využiť.

Biely jadeit smeruje energiu k optimálnemu možnému využitiu. Mierni zmätky, zvýrazňuje najlepšie dostupné riešenia a pomáha pri rozhodovaní, ku ktorému ponúka zodpovedajúce informácie.

Žltý jadeit prináša spoločne s radosťou a šťastím energiu a povzbudenie. Učí vnímať vzájomnú prepojenosť všetkých bytostí. Pomáha funkcii tráviaceho a vylučovacieho systému.

intro